News

Защо Баланс Колелото е Най-добрият Велосипед за Вашето Дете

Защо Баланс Колелото е Най-добрият Велосипед за Вашето Дете

Баланс колелото представлява велосипед с две колела, без педали, който помага на децата да развиват своите моторно-двигателни умения, координация и способността да пазят равновесие. Баланс колелата с...
Защо Баланс Колелото е Най-добрият Велосипед за Вашето Дете
Бебе Донна ООД
Бебе Донна ООД